• Inspiratiebrief #1

  Het woord ‘inspiratie’ betekent ‘ingegeven door de geest’. In deze tijd is het een uitdaging je team te inspireren. Het is de kunst bij jezelf en je medewerkers de intrinsieke motivatie naar boven te halen. Dat vraagt om zelfkennis en authentiek gedrag, en ook om verbinding met je collega’s. Samen op zoek gaan naar de ‘vonk’ in je werk. Wat heb je nodig om effectief en prettig te functioneren? Begin met het in kaart brengen waar jij en je team nu staan. Een mooie uitdaging!

   

  Blijf (wel)varen!

 • Inspiratiebrief #2

  Onze manier van leven en samenwerken is enorm veranderd. En daarmee ook het contact met je team en collega’s. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en toch zijn er onderling grote verschillen. De thuissituatie is immers voor iedereen anders. De omgeving van collega’s kan ervoor zorgen dat zij het werk anders benaderen en beleven. Juist nu is het belangrijk goed met elkaar in contact te zijn en te blijven. Om binnen het team alert te zijn op elkaars welbevinden en ruimte te bieden om zorgen én vreugde te delen.

   

  Blijf (wel)varen!

 • Inspiratiebrief #3

  Deze tijd vol uitdagingen doet een beroep op ons incasserings-vermogen en vraagt veerkracht. Dat kun je alleen bevorderen als je als leidinggevende echt aanwezig bent en midden in je team staat. Je spreekt elkaar moed in en hebt oog voor elkaars fysieke, mentale en emotionele gezondheid. Veerkracht betekent uitdagingen erkennen, een plaats geven en ze zien als doelen en wensen tot verandering. Hoe gaan we nu verder? Welke mogelijkheden zijn er? Van daaruit kun je samen een koers bepalen die weer lucht geeft en ruimte biedt.

   

  Blijf (wel)varen!

 • Inspiratiebrief #4

  De ene medewerker bloeit op in tijden van crisis en de ander heeft tijd nodig om de veranderingen een plek te geven. Vraag jouw mensen hoe ze graag werken en waar in deze situatie hun kracht ligt. Wat kun je op dit moment wel en niet van ze vragen? Wat hebben ze (van jou) nodig? Naarmate de weken vorderen wordt het voor een aantal makkelijker en voor sommige mensen lastiger. De één komt niet meer tot rust. De ander voelt zich opgesloten. En dat is continue aan verandering onderhevig. Begin elke meeting met aandacht voor elkaar.

   

  Blijf (wel)varen!

 • Inspiratiebrief #5

  Opeens was de realiteit compleet anders. Structuur, regels en planning waren niet meer aan de orde. Nieuwe regelmaat werd gezocht en gevonden. Planning geeft weer richting en rust. Structuur helpt om koers te houden richting een gemeenschappelijke bestemming, maar niet iedereen heeft dezelfde manier om daar te komen. Met alle zaken die nu óók aandacht vragen is het juist de diversiteit die ruimte vraagt. We verbinden en vernieuwen.

   

  Blijf (wel)varen!

 • Inspiratiebrief #6

  Je ziet dat thuiswerken heel wat meer vraagt van mensen. Niet alleen in praktische zin; laptops, betere stoelen, bureaus en online tools worden in stelling gebracht, maar het vraagt ook om een andere structuur. Je ziet dat veel mensen te weinig pauzes nemen, het lastig vinden om het werk echt los te laten en (mede daardoor) zelfs slechter slapen. Wanneer je de hele dag ‘aan’ staat en geen tijd neemt voor ontspanning, dan sta je in de avond nog in de actiestand en kom je niet meteen tot rust als je eindelijk in bed ligt. Hoe deed je dat vroeger? En hoe kun je dat nu vormgeven?

   

  Blijf (wel)varen!

 • Inspiratiebrief #7

  Hoe gaat het nu eigenlijk met jou als leidinggevende? Drukt de verantwoordelijkheid op jouw schouders of heb je juist het gevoel dat alles ook zonder jou wel verder draait? En hoe gemotiveerd voel je je daar nu bij? Een leider die zich wil ontwikkelen toont de moed om naar zichzelf te kijken, in wat hij* wil en wat hij kan. En durft onbevangen naar de organisatie te kijken en de fase van ontwikkeling en stemt zijn rol daar bewust op af. En leert zo doelbewust zijn gedrag aan te passen aan de nieuwe eisen van de omgeving, zonder de eigen authenticiteit te verloochenen. Houd de zaag scherp!

  Blijf (wel)varen!

  hij/zijn* is ook zij/haar

 • Inspiratiebrief #8

  Leren en je aanpassen doe je met anderen, het is een sociaal fenomeen. Als je omringt wordt door mensen die positief over je denken, dan ga je je vanzelf beter en zelfverzekerder voelen. Zorg dat je als leider niet alleen staat en zoek de positieve spiraal voor jezelf op en stimuleer die ook in je team. Neem het besluit om je te focussen op kwaliteiten en krachten van collega’s. Wat dragen ze bij aan jouw team. Laat hen weten wat je in hen waardeert. Ontdek wat hiervan het effect is, niet alleen op de relatie, maar ook op jouw eigen functioneren.

   

  Blijf (wel)varen!

Inspiratiebrief #9

De huidige crisis veroorzaakt onzekerheid bij veel mensen. Organisaties besteden hier op verschillende wijze aandacht aan. In het eindrapport van ons onderzoek vind je een dwarsdoorsnede van de aanpak. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat relatief veel organisaties weinig zicht hebben op de vitaliteit van de eigen medewerkers. Bovendien is de definitie, de betekenis én het belang dat aan vitaliteit gegeven wordt erg verschillend. Interessant daarbij is dat twee aspecten van vitaliteit, namelijk motivatie en veerkracht, als zeer belangrijk bestempeld worden, terwijl het aspect energie daar duidelijk bij achterblijft. 

Blijf (wel)varen!