light-bulb-1246043_1920_edited.jpg

Inspiratiebrief #9

De huidige crisis veroorzaakt onzekerheid bij veel mensen. Organisaties besteden hier op verschillende wijze aandacht aan. In het eindrapport van ons onderzoek vind je een dwarsdoorsnede van de aanpak. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat relatief veel organisaties weinig zicht hebben op de vitaliteit van de eigen medewerkers. Bovendien is de definitie, de betekenis én het belang dat aan vitaliteit gegeven wordt erg verschillend. Interessant daarbij is dat twee aspecten van vitaliteit, namelijk motivatie en veerkracht, als zeer belangrijk bestempeld worden, terwijl het aspect energie daar duidelijk bij achterblijft. 

Blijf (wel)varen!

 
Corona
Corona
Corona
KOV vitaliteit 1.jpg
Vitaliteit