Onderzoek Koers op Vitaliteit

Wij hebben de ambitie een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verhogen van vitaliteit; individueel en gericht op de hele organisatie. Als partners in vitaliteit werken wij samen met organisaties aan een visie op veerkracht, energie en motivatie. Ook in periode van verandering en uitdagingen zochten wij de samenwerking op in de vorm van een onderzoek. 

 

De respons op onze enquête geeft interessante inzichten. Uit het onderzoek komt naar voren dat relatief veel organisaties weinig zicht hebben op de vitaliteit van de eigen medewerkers. Bovendien is de definitie, de betekenis en het belang dat aan vitaliteit gegeven wordt erg divers. Interessant daarbij is dat twee aspecten van vitaliteit, namelijk motivatie en veerkracht, als zeer belangrijk bestempeld worden, terwijl het aspect energie daar duidelijk bij achterblijft.

Koers op Vitaliteit heeft een kompas ontwikkeld dat helpt om vitaliteit, veerkracht, motivatie en energie vanuit diverse perspectieven in beeld te brengen. Daarmee maken wij scherper waar vitaliteit over gaat en wat daarbij van belang is. 


Wij delen graag de belangrijkste inzichten uit het onderzoek. In het rapport vind je per onderdeel de uitkomst terug en enkele suggesties voor helpende interventies.


Inspiratiebrief

Partners in vitaliteit is ook uw partner in crisistijd. Wij willen je ook nu inspireren hoe je ondanks deze zware tijd mensen vitaal houdt. Hoe stimuleer je als leiding juist nu meer veerkracht, energie en motivatie? Hoe kun jij inspireren en bijdragen aan de vitaliteit van je medewerkers? Volg ons op LinkedIn, twitter en via onze inspiratiebrief, zo ontvang je de komende tijd geheel vrijblijvend onze inspiratie. 

Bedankt voor je interesse!

Vergeet je aanmelding niet te bevestigen.